Teta w Akleta Kitchen Mat

Teta w Akleta Kitchen Mat

Regular price $65.00 $-65.00 off
/

The perfect mat for your Kitchen!
- 150 x 45 cm

- non slip

- washable

- stain resistant

- anti-fatigue